kinderpardon

Prettige Feestdagen en een gelukkig kinderpardon

Prettige Feestdagen en een gelukkig kinderpardon

VN-KINDERRECHTENVERDRAG:

Artikel 6
1. De Staten die partij zijn, erkennen dat ieder kind het inherente recht op leven heeft.
2. De Staten die partij zijn, waarborgen in de ruimst mogelijke mate de mogelijkheden tot overleven en de ontwikkeling van het kind.